SEnDIng Project

1 декември 2017 - 30 ноември 2020

Адресирани пропуски в професионалните уменията

Предлагани обучения за придобиване на професионални умения

Референтна схема

Програми за професионално образование и обучение

Партньори