4η Διακρατική συνάντηση του έργου SEnDIng

Η 4η διακρατική συνάντηση του έργου SEnDIng έλαβε χώρα στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2019 στο Δουβλίνο, Ιρλανδία και φιλοξενήθηκε από την Universal Learning Systems. Κατά την διάρκεια της πρώτης ημέρας της συνάντησης, οι συζητήσεις που έλαβαν χώρα επικεντρώθηκαν στα κύρια πακέτα εργασίας του έργου: εμπλοκή επαγγελματιών πληροφορικής και εταιριών στις πιλοτικές εκπαιδεύσεις, προγραμματισμός των διαδικτυακών μαθημάτων (WP5) και διαδικασία πιστοποίησης (WP4). Η δεύτερη ημέρα επικεντρώθηκε στις οριζόντιες δράσεις του έργου αναφορικά με την διασφάλιση ποιότητας και την αξιολόγηση και διάχυση των δράσεων του έργου. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του σχεδίου δράσης του τρίτου έτους του έργου, τον προγραμματισμό της επόμενης δια ζώσης διακρατικής συνάντησης και την αξιολόγηση της 4ης διακρατικής συνάντησης.  

Έναρξη πιλοτικών εκπαιδεύσεων του έργου SEnDIng

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι οι πιλοτικές εκπαιδεύσεις του έργου SEnDIng ξεκινάνε τον Ιανουάριο του 2020 και λήγουν τον Αύγουστο του 2020. Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε 3 φάσεις:

  • Πρώτη φάση: Διαδικτυακά μαθήματα διάρκειας 103 ωρών (Ιανουάριος – Μάρτιος 2020)
  • Δεύτερη φάση: Δια ζώσης εκπαίδευση σε διαπροσωπικές δεξιότητες (soft skills) διάρκειας 20 ωρών. Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, Πάτρα, Λευκωσία και Σόφια τον Μάρτιο του 2020.
  • Τρίτη φάση: Πρακτική άσκηση σε εταιρικό περιβάλλον διάρκειας 4 μηνών από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο 2020. Η πρακτική άσκηση θα λάβει χώρα στις εταιρίες που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική εκπαίδευση.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των διαδικτυακών μαθημάτων μαζί με τα προαπαιτούμενα συμμετοχής στις πιλοτικές εκπαιδεύσεις είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο http://sending-project.eu/index.php/en/vet-program/training-faqs.

Στο τέλος της πιλοτικής εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετάσχουν σε μία τελική εξέταση που θα οδηγεί στην πιστοποίηση του έργου. Οι εκπαιδευόμενοι που θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις τρεις φάσεις της εκπαίδευσης θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του έργου.

Δεύτερο έτος υλοποίησης του έργου SEnDIng

Το έργο SEnDIng βρίσκεται πλέον στο τρίτο έτος υλοποίησης, έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το δεύτερο έτος. Κατά την διάρκεια του δευτέρου έτους, ολοκληρώθηκαν τα παρακάτω παραδοτέα: το εκπαιδευτικό υλικό για την Επιστήμη Δεδομένων, το εκπαιδευτικό υλικό για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το εκπαιδευτικό υλικό για τις διαπροσωπικές δεξιότητες και η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης. Επίσης δημοσιεύτηκε πρόσκληση για συμμετοχή επαγγελματιών πληροφορικής και εταιριών στις πιλοτικές εκπαιδεύσεις και επιλέχθηκαν οι εκπαιδευόμενοι. Επιπλέον υλοποιήθηκε το προσχέδιο του σχήματος πιστοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μέσα στο ίδιο έτος υποβλήθηκε η ενδιάμεση αναφορά του έργου στην ΕΕ η οποία αξιολογήθηκε θετικά.

Το τελευταίο έτος του έργου θα είναι εξίσου σημαντικό και επικεντρώνεται στην υλοποίηση των πιλοτικών εκπαιδεύσεων και την αξιολόγηση των δράσεων του έργου με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Δράσεις της εταιρίας Code Runners στην περιοχή της μηχανικής μάθησης

Η εταιρία Code Runners, εταίρος του έργου SEnDIng συμμετείχε στο συνέδριο QuBit, το οποίο διοργανώθηκε στην Σόφια, Βουλγαρία στις 14 Νοεμβρίου 2019. Το συνέδριο QuBit επικεντρώνεται στην περιοχή της διαδικτυακής και ψηφιακής ασφάλειας και λαμβάνει χώρα κάθε έτος στην Κεντρική Ευρώπη. Στοχεύει να φέρει κοντά κοινότητες διαφόρων περιοχών για την δημιουργία μιας διεθνούς και ενοποιημένης κοινότητας με σκοπό την προώθηση της διαδικτυακής ασφάλειας. Το συνέδριο οργανώθηκε πρώτη φορά το 2014 στην Πράγα, ενώ στο περσινό συνέδριο συμμετείχαν παραπάνω από 250 άτομα.

Ο Dimiter Shalvardjiev, τεχνικός διευθυντής της Code Runners παρουσίασε πως η μηχανική μάθηση μπορεί να βοηθήσει την διαδικτυακή ασφάλεια. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στο πώς η μηχανική μάθηση μπορεί να υποστηρίξει τόσο επιθετικές, όσο και αμυντικές πρακτικές ασφάλειας. Ο Dimiter παρουσίασε σχετικά παραδείγματα εφαρμογών μηχανικής μάθησης και πραγματικά σενάρια παραβίασης της ασφάλειας συστημάτων και πως αυτά θα μπορούσαν να αποφευχθούν κάνοντας χρήση τεχνολογιών μηχανικής μάθησης.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ασφάλεια στον Διαδίκτυο των Πραγμάτων και την μηχανική μάθηση παρακολουθήστε τα διαδικτυακά μαθήματα του έργου SEnDIng!