Δηλώσεις από τους εταίρους του έργου SEnDIng

Atanas Yanev, Μηχανικός λογισμικού στην εταιρία CodeRunners

Στην εποχή του Διαδικτύου των Πραγμάτων  και των υπολογιστών, είναι σημαντικό να κατανοήσεις τις βασικές τους αρχές για να είσαι σε θέση να διαχειριστείς και να αναπτύξεις την επόμενη γενιά συνδεδεμένων οντοτήτων σε διάφορους τομείς και στη βιομηχανία. Η εκπαίδευση στο πλαίσιο του έργου SEnDIng ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για μένα, καθώς τα ενδιαφέροντά μου εστιάζονται στην περιοχή του Διαδικτύου των Πραγμάτων.

 

Dimitropoulou Panagiota, Συνεργάτης στην Mixanografiki Ltd

Η γνώση που αποκτήθηκε από το έργο SEnDIng, έχει ιδιαίτερη σημασία στην εταιρεία μας, καθώς μας έδωσε την ευκαιρία και μας κινητοποίησε να μάθουμε περισσότερα και να σχεδιάσουμε έργα στην Επιστήμη των Δεδομένων και στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, στα οποία ήδη εργαζόμαστε αποτελεσματικότερα.

 

Teresa Papagiannopoulou, Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Olympic Training and Consulting Ltd

Η εμπειρία του έργου SEnDIng συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση και την εξοικείωση με το νέο ψηφιακό περιβάλλον, που η πανδημία COVID-19 διαμόρφωσε νωρίτερα από ότι αναμενόταν, στην καθημερινή πρακτική της παροχής υπηρεσιών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

Nikos Kostis, VP Engineering στην εταιρία Yodiwo

Το έργο SEnDIng μας παρείχε ένα ισχυρό πλαίσιο και την κατάλληλη καθοδήγηση για την εκπαίδευση με έναν πολύ αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο. Σκοπεύουμε να ενσωματώσουμε τις πρακτικές του με στοχευμένες ενέργειες κατάρτισης στο εταιρικό μας περιβάλλον.