Οι εργασίες του έργου SEnDIng, στην ειδική συνεδρία του PCI 2020, δημοσιεύτηκαν στην σειρά ICPS της εκπαιδευτικής και επιστημονικής εταιρίας ACM

Στο τελικό συνέδριο του έργου SEnDIng συν-διοργανώθηκε ειδική συνεδρία με τίτλο “Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Επιστήμη των Δεδομένων και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων” στο πλαίσιο του 24ου  Εθνικού Συνεδρίου στην Πληροφορική (PCI 2020).

Τα πρακτικά του PCI 2020 δημοσιεύονται στη σειρά ACM ICPS και διατίθενται μέσω της  Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ACM  σε αναγνωρισμένα ευρετήρια και αποθετήρια παραπομπών. Στον τόμο με τα πρακτικά του PCI 2020 έχει ανατεθεί ο ακόλουθος  Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Βιβλίου (ISBN): 978-1-4503-8897-9.

Οι παρουσιάσεις της ειδικής συνεδρίας είναι διαθέσιμες εδώ.