Πιστοποιήσεις του έργου SEnDIng

Οι συμμετέχοντες στην πιλοτική εκπαίδευση για την Επιστήμη των Δεδομένων και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, έχουν λάβει δύο διαφορετικές πιστοποιήσεις. Το Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης απονεμήθηκε στους συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία (δηλαδή πέτυχαν βαθμολογία 70% ή μεγαλύτερη σε όλα τα κουίζ αυτό-αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ενοτήτων του MOOC) τα διαδικτυακά μαθήματα της Επιστήμης των Δεδομένων και / ή του Διαδικτύου των Πραγμάτων στο SEnDIng MOOC.

Το επίσημο πιστοποιητικό του έργου SEnDIng απονεμήθηκε σε όσους πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τους εκπαιδευόμενους που ολοκλήρωσαν με επιτυχία:

  • τις 103 ώρες διαδικτυακών μαθημάτων MOOC στην Επιστήμη των Δεδομένων ή στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων,
  • τις 20 ώρες διαδικτυακής εκπαίδευσης στις διαπροσωπικές δεξιότητες,
  • τις 320 ώρες εκπαίδευσης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και ενασχόλησης σε έργα στην περιοχή της Επιστήμης των Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων